Postadresse: Flakstad historielag, c/o Einar Benjaminsen, Flakstadveien 35, 8382 Napp
Org.nr. 917 191 301
Bank: 4750 42 93110
Vipps: 122524
E-post: sekretar@flakstadhistorielag.no
E-post til bestemt person: Bruk kontaktskjemaet under den personen du vil sende melding til

Turid Helene Aksberg
Stilling:
Styremedlem 2020-2022
Adresse:
Sundveien 101
8384 Sund i Lof
Telefon:
957 45 751
Mobil:
957 45 751
Send en e-post
(valgfritt)