Postadresse: Flakstad historielag, c/o Einar Benjaminsen, Flakstadveien 35, 8382 Napp
Org.nr. 917 191 301
Bank: 4750 42 93110
Vipps: 122524
E-post: sekretar@flakstadhistorielag.no
E-post til bestemt person: Bruk kontaktskjemaet under den personen du vil sende melding til

Kjell Inge Nilsen
Stilling:
Styremedlem 2019-2021 - Sekretær - Webredaktør - Foto
Adresse:
Flakstadveien 336
8380 Ramberg
Telefon:
995 16 132
Mobil:
995 16 132
Send en e-post
(valgfritt)
Diverse informasjon:

Styremedlem. Ansvarlig for hjemmesiden, leder av fotogruppa og kontaktperson ved kjøp av kalendere.