Postadresse: Flakstad historielag, c/o Einar Benjaminsen, Flakstadveien 35, 8382 Napp
Org.nr. 917 191 301
Bank: 4750 42 93110
Vipps: 122524
E-post: sekretar@flakstadhistorielag.no
E-post til bestemt person: Bruk kontaktskjemaet under den personen du vil sende melding til

Stilling:
Varamedlem 2020-2021
Adresse:
Flakstadveien 401
8380 Ramberg
Telefon:
970 67 079
Mobil:
970 67 079
Send en e-post
(valgfritt)