Opphavet til ordet SJARK

Pin It

 

Sund parti fra hamna

Parti fra hamna i Sund med ombygd nordlandsbåt til "sjark". Båten hadde navnet "Studalen" og var eid av Kristian Hagen. I registeret for merkepliktige fiskefarkoster brukes ikke benevnelsen sjark. En slik nordlandsbåt uten dekk ble benevnt "Må", og står for motor-åpen-båt.

 

Av Sigbjørn Lauritzen

Trolig ble ordet SJARK opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter slik som her på bildet fra Sund.

Dette er en mer utfyllende versjon om opphavet til ordet Sjark. Etymologien er bekreftet fra bl.a. Norsk Maritimt Museum.

Ordet sjark har sitt opphav i tre andre språk enn norsk. Det hele startet i Frankrike med ordet for noe helt annet enn båt, nemlig verbet accoucher, som betyr å føde. Dette ordet ga opphav til et svensk ord for jordmor, nemlig akusköterska. Samme ord kom etter hvert i bruk i russisk for jordmorbåt/legebåt, i en forvansket, russisk form. Uttalen lød omtrent «akosjarka».

Under siste del av pomorhandelen (fra 1700-tallet fram til revolusjonen i 1917) mellom russere og nordmenn i nord, la russerne merke til de nye, motoriserte fiskebåtene med styrhus akter, som enkelte norske fiskere hadde begynt å ta i bruk. Disse var ikke så helt ulik de russiske jordmor- og legebåtene hjemme i Russland. Dermed kalte de dem akosjarka. Trolig ble ordet opprinnelig brukt av russerne om nordlandsbåter med hus akter.

Som kjent foregikk kommunikasjonen mellom nordmenn og russere på russenorsk – et blandingsspråk med ord fra russisk, norsk, svensk, samisk, tysk og hollandsk. Ordet akosjarka gled inn i språket til de nordnorske fiskerne, men her forsvant førsteleddet ako- ganske fort.

Dermed sto man igjen med ordet sjark, som vi jo fortsatt bruker. (Jamfør ordet automobil som raskt ble til bil.)