Gnr. 27 Ytre Sand

Pin It

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Mange tror Sand-gårdene på Fredvang har noe med ordet sandstrand å gjøre, men opprinnelsen ligger nok ikke i dette ordet. Gårdsnavnet kommer av ordet sandar, som er flertall av sandr, et navn som sikter til en sandholdig jordbunn. Som en ser av gårdsnumrene dreier det seg om en ytre og en indre Sand-gård. Yttersand er krongods 1647.


1600-1700
Sammenskrevet efter utrykte og trykte kilder av Mikal Jakobsen (1859 – 1942)
(Vog er ikke verdien på jordegods dersom en snakker om kjøp og salg, men derimot den leieverdien jordegodset har for den som leier det for et år. F.eks: 1 vog fisk ca 18 kg, slik at 1 vog jordegods var verdien av 18 kg fisk.)

Eiere av gården Ytre Sand
2 vog var kongen tilhørig og havde avvekslende 1 og 2 opsiddere.
Edis boede her i tiden 1610-1630, derefter Peder Edissen i årene 1635-46, så Johannes Pedersen i tiden 1648-1661. Enken brugte her i 1666, og samtidig Edis Johannessen, født 1629, i årene 1660-1688, var gift med Synøve Paulsdatter og døde 1693. Skifte efter ham blev sluttet 28/11. 1694. Blant boets midler var 1 hest, 18 kjør og 20 sauer, boet udgjorde i alt 280 rd. (Værdien av en ko var den gang 3 rd dvs. kr. 9,60 og en sau ½ rd.). Efter ham brugtes gården av sønnen Johannes Edissen, født 1661, gift med Anne Lukasdatter fra Sørland i Værø, havde 2 sønner i året 1701.


Gnr. 27 bnr. 2

Bildet ovenfor er fra ca 1954 og viser våningshuset på gården som Hans Larsen kjøpte i 1897 av Ulrik Pettersen. Hans Larsen var født 22.06.1842 i Hol kommune (nåværende Vestvågøy), og døde i 1930. Som hans eneste arving fikk da Petra Pedersen skjøte på gården. Petra var gift med handelsmann og poståpner Magnus Pedersen i Hovdan. Da hun døde i 1942 ble hennes sønn Jarle eier fram til 1950 hvor Ingleif og Amy Samuelsen kjøpte gården. Deres sønn Alf Ivar videreførte driften fram til 2004 hvor da hans sønn Erlend overtok og er eier i dag.


Gravrøysa på Ytre Sand