Gnr. 18 Selfjord

Pin It

Opprinnelsen til gårdsnavnet

Gården ligger lengst inne i en fjord, og som navnet tilsier ble det tidligere drevet med selfangst her. Forstavelsen kommer av det gammelnorske ordet sela som er genitiv flertall av selr, på gammelnorsk skulle derfor gården ha hett Selafirðir. 
Også nevnt Selafiordom, regnet bosetting 1647.


Bnr. 2 – Breitindmyren

Ved folketellingen i 1910 er Johan Johansen f. 28.01.1875 oppført som husfar på gården. Han er ugift, og forsørger sin far (f.1832), også med navnet Johan, bosatt som føderådsmann i huset. I tillegg bor her Johans bror Kristian (f. 1870) og deres søster Andrea (f. 1871) og hennes datter Agnes Karlsdatter (f. 1898). De har også en tjenestepike, Viktoria Sørensdatter fra Værøy.

Under et voldsomt uvær 25. januar 1925 var flere familier innlosjert her til dagen etter. Totalt var det over 20 mennesker i huset denne natta.

På Breitindmyren var også en husmannsplass hvor enken Olianna Eriksdatter fra Hatfjelldal f. 09.07.1851 bodde med sønnene Peder og Oluf og døtrene Petra, Katinka og Katrine.